Abemorsten is alive!

Dette var ei god jul og godt nyttår hending! Abemorsten er fortsatt med oss! Skål, satser på at du «minst» dobler talet på ratinger i 2020. Burde snart delt ei øl i lystig lag?

1 Like

Kan da ikke være død da han har doblet anntall ratinger i år bare idag.

Heldigvis er dei fleste tidlegare heltar på RB bare inaktive, men i live…

1 Like

han får sikte seg inn mot Tromsø 2020