BeerVegard 1000 🍺

@BeerVegard rundet nettopp 1000 ratinger. Gratulerer! Tuborg Classic fekk æren av å bli nr 1000 :grinning: Absolutt realistisk å klore seg inn på topp 50 lista over norske ratere i løpet av året. Eg skulle uansett ønske at RB kunne vise lista over fleire enn topp 50. Vanskelig å få oversikt over aktive ratere som ligg å lurer med under 1000 øl…

Gratulerer så meget.
Hvor i landet kommer å denne konsumenten fra da?

Grattis
keep up the good work frende

Gratulerer med De første 1000

Gratulerer! :partying_face: :beers:

gratulerer, bra med flere i 1K klubben