Den veien høna sparker i 2018 🐔

Ser ut til at denne admin jobben kveler mitt ticker nivå her på RB
Nedslående resultater:

979 nye øl i 2018 mot 1218 i 2017
Real nedgang altså

111 nye steder i 2018 mot 222 i 2017
Halvering…gosh

1 nytt land - sjokkerende

29 nye norske bryggerier i 2018 mot 45 i 2017
Hvor er Thodesen når jeg trenger han…

1 Like

Har det til dels litt på samme måte, ser at et normalt liv med vanlig jobb, familie og venner reduserer min aktive tid på RB betraktelig. :wink:

Desse talla blir vel applaudert av fastlegen din? :joy::joy:

2 Likes

Har vel si forklaring i at det minkar på nye norske bryggeri? Og du har vel reist for lite :stuck_out_tongue:

Og du har jo brukt mye av øltiden din til fellesskapets beste. Veldig bra - du vil få gratis øl neste gang vi møtes for innsatsen din i løpet av 2018. :joy:

tiltredes

Aj Aj 2019 lover godt :smiling_face_with_three_hearts::rofl:

Berre pass deg for høna :joy::joy::joy::joy::joy: