Kriterier for nytt øl

Rune spurte bryggerne om det hadde skjedd noe med Graff Jul i år og fikk følgende tilbakemelding:

“Den er litt annerledes, ja. For det første bruker vi en annen gjær på alle våre ales nå, sammenliknet med for ett år siden. I dag bruker vi en opprinnelig britisk gjær, mens vi i fjor brukte en amerikansk. Den britiske gir en mye fruktigere karakter, mens den amerikanske var veldig ren og litt mindre interessant. Dette kan du særlig merke i IPAene våre. Den britiske gjæren spiller godt på lag med den friske, fruktige humlekarakteren. Ved siden av ny gjær, har vi redusert humlen noe i Jul 2017 sammenliknet med 2016.”

Hva gjør vi? Forskjellen er vesentlig reseptmessig (ny gjær). Merkbar smaksmessig. Svaret betyr at flere av ølene fra Graff har vært gjenstand for vesentlig endring i 2016. Fra en eller annen dato. Dvs. at ratinger må flyttes.

Min tolking av kriteriene er at vi må opprette en Graff Jul 2017 -> .

Bør vi gjøre dette for de andre ølene hvor gjæra er endret - eller vente til noen påpeker smaksforskjell?

Ugh nå gjør Graff det vanskelig her
Men om alle ølene har en ny gjærtype…så er i praksis alle nye tick. De andre retired

Shit. Får ta et alvorsord med storebror

Tickomania… Skriv heller som info under bryggeriet at det er gjærendring for alle øl frå 2016.

2 Likes

Blir alle Graff øl nå retired og lagt ut på nytt med ny gjær, er vel det å rekne som ein helsemessig (og økonomisk) drittpakke til alle hardcore tickere. Har vi ikkje nok med juleøl, akevitt, ribbefett, delfiafett og marsipan i desse tider?

Sier place tickomania Mr Bryne…

Man kan med fordel bruke mer tekst informasjon når varianter er kjent fremfor å generere nye øl bare for å gjøre det. Vår vi tross alt snakker craft her, så er det knapt et øl som ikke endres noe fra batch til batch. Noen ganger med hensikt for å justere noe man mener er en forbedring og andre ganger ufrivillig på grunn av manglende tilgang på råvarer. Samme årgang med et juleøl er ikke det samme ølet engang dersom man brygger flere batcher. Hvor man f.eks brygger årets juleøl i april for å oppnå ønsket lagring og polet kommer med dobbel bestilling i forhold til forventet i oktober så er det ikke uvanlig at man gjør en justering i oppskriften for å prøve å kompensere mot manglende lagring når et nytt “hastebrygg” må lages. Kanskje til og med dette er noe av forklaringen for de store sprikene mellom de forskjellige juleøltestene? Som jeg også forsøker å poengtere fra tid til annen så opplever jeg også stor variasjon der “det samme ølet” brygges på ulike bryggerier. Øl fra Christianssand brygghus er definitivt ikke mye likt med flaskeølet som brygges på Arendals. Ser ikke poenget med å opprette nytt øl (tick), men en tekst informasjon under ølet er så absolutt på sin plass. Så kan den som er interessert i ølet utover det å bare få et tick se poenget med å smake det neste gang vedkommende er på besøk i Kristiansand.

Det er liten tvil om at det å endre råvarer og brygge forskjellige bryggerier påvirker sluttresultatet, men det er mer. Humle er en organisk råvare, den er ikke helt lik fra år til år eller hvor den kommer fra eller akkurat når den ble høstet, hvor lang tid transporten tok etc. Dette gjelder også for malt, har selv opplevd forskjellen på samme øl med samme oppskrift hvor det er vekslet fra håndmalted Maris otter til Maris otter fra automatisert malting. For å ta den enda lenger så gir finheten på maltkverna overraskende stort utslag. Da jeg var litt aktivt med på Nøgne ble det gjort en liten justering på kverna, med det resultat at det måtte kjøres flere batcher med justert oppskrift inntil man fikk kompensert så smaken var der den skulle være.

Skal vi så ta hensyn til alle parameterne hvor vi merker at smaken er endret? Og hvor sikker er man på at smaken virkelig er endret da høyst sannsynlig de to bryggene man sammenligner ikke er brygget i samme måned og derfor er den ene lagret lenger enn den andre. Ukritisk oppretting av nye øl hver gang man føler noe er annerledes eller hører om justeringer av oppskrifter ville gi rene Untappd tilstander. Det er ikke det samme som at man ikke skal endre der det er reelt, men det er mer komplisert enn at noe bare er endret fra “Bøgebryggeri IPA batch 2 til Bøgebryggeri IPA batch 10”. Det viktigste er at bryggeriet informerer om hva som har skjedd, så må administrator få denne informasjonen og gjøre sin administrator jobb derfra. Det er så vidt jeg kjenner til ganske spesifikke regler her som i enkelte tilfeller må suppleres med godt skjønn. Kjenner igjen uttalelsen: “dette er et tvilstilfelle, hadde navnet vært endret eller årstall vært påført ville det vært nytt øl”

1 Like

Kloke ord