Lervig om Ratebeer

Stusset litt på et av utsagnene her: Jeg tror RateBeer som portal har mistet noe av sin gnist. Untappd er yngre og frekkere og slik skal det være. Det skal ikke være for krevende eller sofistikert. RateBeer var den første, og nå har InBev kjøpt seg inn i det, noe som har ført til at flere bryggeri, inkludert Mikkeller, har trukket sine øl derfra.

Jeg kjenner ikke til at Mikkeller eller noen andre har “trukket” sine øl fra databasen. Så vidt jeg skjønner konseptet står vi alle fritt til å registrere og rate de ølene vi vil, det er vel ingen som har anleding til å resevere seg fra å bli ratet. Det blir litt som Trumph og hans “fake news” hver gang det skrives noe han ikke liker. Er ikke dette bare nok en ubekreftet negativ konsprasjons greie mot RB eller har jeg mistet noe her?

1 Like

Det med Milkeller er nok ein misforståelse.
Hans tanker om RateBeer vs Untappd er jo strengt tatt riktig. Både brukerer, utelivsbransjen og bryggerier har valgt Untappd. Men, bryggeriene blir fortsatt smigra når «ein håndfull gamle menn» gir topp score på øl.

1 Like

lurer på om @Bryne1 skal få litt god gammeldags grisebank - sånn eldre menn brukte å gjøre når de var unge

Faktisk mer enn smigra, snakker her ned om RB men går ut med svært høy flaggføring av seg selv som Norges ubestridte beste bryggeri på bakgrunn av nettopp en RB kåring.

1 Like

Norges beste (og eneste) trodde det var Sagene jeg :innocent:

3 Likes

Stemmer det, man kan ikke trekke seg fra RB. 7F sendte også en forespørsel om å bli fjernet etter oppkjøpet ble kjent. Anders peker på forskjellene mellom RB og untappd, men har tydeligvis ikke satt seg veldig godt inn i RB, og driver med litt cherrypicking. Han tror blant annet at det kun er untappd som har en top 100-liste som er levende. RB sin er nok litt mer statisk, men det er vel forskjellige kriterier som ligger til grunn. Og kanskje er mengden statistikk som er tilgjengelig ett av problemene for RB når det gjelder å få oppmerksomhet.

Jeg tror nok ikke det er verken en konspirasjonsgreie eller at du har misset noe Erik, det er nok heller Anders (og mange med ham) som ikke har satt seg inn i hva det dreier seg om.

Og RB er på godt og vondt litt for demokratisk, siden det er veldig få saker Joe ikke involverer admingruppa i før man tar en beslutning. Session IPA som stil var et sololøp som kom litt overraskende på, og salget var selvfølgelig en sak han styrte selv. Ellers er det stort sett bare mindre justeringer som han har tatt selv, på lik linje med hva andre av utviklerne har gjort.

1 Like

@Cunningham :muscle::face_with_head_bandage::joy:

Interessant diskusjon. Deler gjerne noen av mine synspunkter på lørdag :wink:

Det får vi plass til i programmet et sted Tom!

To av ølsortane til Lervig kom nyleg med på ei liste over dei hundre beste ølsortane i verda, noko han meiner er viktig for eksporten deira.