Lindheim Friendship Series

Bør vi ha med “Friendship Series” i navnet eller er det nok med Lindheim+collab? Untappd har med Friendship Series. Strengt tatt betyr det bare at det er snakk om eit collab øl? Om det ikkje er ønskeleg å ha med, rydd vekk under Lindheim. Eg har vore litt i tvil sjølv når eg har lagt ut nye Lindheim øl…

Ryddig å ha det med.

1 Like

Bør jo være med

Då er det mange som må endrast…

det hørtes ikke bra ut…

fixed

Har tenkt på det same lenge. Det er jo Friendship Series som er framheva framme på flaska, mens collab bryggeri står på sida eller bak. Så for å få det alfabetisk i rekkefølge, hadde det vore meir rett med “Lindheim Friendship Series - xxxxxx”. Om ein deretter skal ha ølnavn og så collab bryggeri i paranter, eller collab bryggeri kun i infoen. Vert eit rotete oppsett uansett, men slik det står no, burde i tilfelle Friendship series berre stå i parantes til slutt.