RateBeer Forums

Lite ölpolitik

Tydligen stoppades nuvarande alkoholkommisionen som skulle utreda bland annat hur okontrollerad gränshandel påverkar organiserad brottslighet samt hur alkoholnäringen kan bidra positivt på landsbygden.
Till mångt och mycket verkar det vara efter påtryckningar av IOGT-NTO.

Lite mer info:

Nu har Christian Nielsen / Ja till försäljning av hantverksproducerat öl i Sverige dragit igång en namninsamling, där han försöker få till fler än 30,000 namnunderskrifter för att vara fler än medlemmarna i IOGT-NTO.
Tanken är att politiskt försöka visa att en dylik kommision borde finnas, samt gissar jag underförstått: att inte IOGT-NTO med 0,3% medlemmar ur Sveriges befolkning ska driva landets alkoholpolitik själva.
Mer om den, samt om man önskar skriva under, finns här:
https://www.skrivunder.com/krav_pa_regeringen_att_tillsatta_en_oberoende_alkoholkommission

Ännu bara 43 st på drygt lika många minuter, men orkar och vill man vara med och påverka aldrig så litet kan man skriva under och kanske även dela på sina sociala medier.

Add To RateBeer

Add A Beer
Add A Brewer
Add A Place
Add An Event


Manage Your Account

Add Premium
Edit Profile
Messages
Sign out

RateBeer Newsletter

Subscribe to our newsletter, RateBeer Weekly, a must for understanding new people, places and beers in worldwide craft culture.


Stay Connected


2000- 2017 © RateBeer, LLC. All Rights Reserved. Privacy Policy | Terms of Service