Nästa som stänger: Modernist

Satt bryggeriet som stängt och deras öl som retired.

Är det att PKLK stänger ner, eller att de flyttar till annat bryggeri?

PKLK ska visst brygga med Unibärsum.

Såg första gången (vad jag kommer ihåg) i denna artikel att Gröna Linjes lagt ner också.