RateBeer Forums

Nästa som stänger: Modernist

Satt bryggeriet som stängt och deras öl som retired.

Är det att PKLK stänger ner, eller att de flyttar till annat bryggeri?

PKLK ska visst brygga med Unibärsum.

Såg första gången (vad jag kommer ihåg) i denna artikel att Gröna Linjes lagt ner också.

Add To RateBeer

Add A Beer
Add A Brewer
Add A Place
Add An Event


Manage Your Account

Add Premium
Edit Profile
Messages
Sign out

RateBeer Newsletter

Subscribe to our newsletter, RateBeer Weekly, a must for understanding new people, places and beers in worldwide craft culture.


Stay Connected


2000- 2017 © RateBeer, LLC. All Rights Reserved. Privacy Policy | Terms of Service