Øl er ikkje bare alvor! 🤡

Sukk.

4 Likes

Alkoholens lovmessighet.

5 Likes

Ser ikkje heilt problemet :thinking: Eg gleder meg alt til lørdag, då er det planer om nytt øltreff i kjellaren!

Dumt spørsmål:

1 Like

Fisking gjør deg rolig og avslappet - så fremt ikke noen har glemt ølet …

Mørkt og sterkt øl er fortsatt ein vinnar sjølv om vinteren er noko pinglete her på Bryne :sunglasses:

Blomstringa føregår omtrent ved pissenedslagsfeltet etter “Jæren Ølfestival” :grinning:

1 Like

Vitaminrik “vanning”, åpenbart!

Meget

Enhver som bommer øl vet at det ikke nytter å leve i fortiden.

1 Like

I USA er det fortsatt tillatt med ølreklame på TV.

1 Like

And that’s on a slow day!

1 Like

Dei fleste på RB er menn i godt moden alder. Say no more :grinning:

2 Likes

Det er bra å føle seg dydig mens man drikker øl. Takk til trappistmunkene!

1 Like1 Like

Jæren Fråhaldslag har møte med forfriskninger og oppbyggelig litteratur :grinning:

2 Likes

En skikkelig grinefilm:

1 Like

2 Likes

Hmmm, vurderer å splitte Cardinal slik at eg kan få ein ekstra plassrating :thinking::grimacing: Rundt 1000 øl konsumert der! Imponerande statistikk, særleg med tanke på at minst 100000 enheter har blitt sjekka ut der…

2 Likes

Avvik fra normalen: