Paloma Productions

Nytt juleøl: OMA Juleøl, brygga av Ole Martin Alfsen & Paloma Productions ved Schouskjelleren. Korleis registrerer vi denne? Nytt bryggeri/client brewer?

Gaia Gruppen har fleire Paloma-øl tilgjengeleg:

https://www.gaiagruppen.no/product-list/

ISO :revolving_hearts:

1 Like

registrer det som gaia, men inntil noen finner ut av noe annet, som commissioner

Gaia er vel bare ein distributør/importør? Trur eg lar Cunningham grave litt…

Kjem to til på sleppet på fredag ser det ut som

Akkurat gått gjennom lista. Det blir ein helv… dyr måned dette her.(Særleg nå som Nilsas har blitt avholds)

Da er bryggeriet lagt til, med tre øl med alt av info som høyrer til på RB

1 Like