Rette, slette og diskutere - vår og sommer 2023 🌼

Desse 3 nye 0,75 flaskene er i alle fall tydelig profilert med Handverksider, og ikkje Attåt. Mulig det er alias, men rydding må i alle fall til :stuck_out_tongue:

Desse Odelsgut siderane vart ei lita nøtt.
Kan rett og slett virke som dei vert profilert under ein bokstav frå ODELSGUT, og etter kvart kjem det 8 sidera under denne profileringa.
Så dei 2 eg har lagt ut, kanskje dei rett og slett berre skal heite Odelsgut O, og Odelsgut D slik det viser her:

Og droppe Cider fra Sogn, og eplesortane til slutt eller berre i info?

Kun dei 2 første som er tilgjengelig no. Dei neste to kjem snart/etter kvart.

1 Like

Bare tull å ha med “Sider fra Sogn” Har ikkje med at sider frå Sandalen er frå Randaberg. Ser ut som om både bokstav og kanskje eplesorter bør vere med i navnet. Greitt å sjå kva dei skriv på si eiga heimeside.

Tenkte ikkje på bokstavane på labelen med ein gong, før eg begynte å studere produktsida og la merke til logikken. :stuck_out_tongue:

Noken må seriøst skjerpe seg:
https://www.ratebeer.com/beer/metsy-shoryuken/1112950/
https://www.ratebeer.com/beer/pilsner-primavera/1112947/

1 Like