Stengetid ⚠

Bryggaren er nå i arbeid på Thorbjørnrud hotell

Kanskje den språklige likheten mellom Humbrygg og Humbug rett og slett ble for påtrengende? Mine ratinger av 8 øl derfra varierer fra 3.7 til 2.3, og gir ikke noe klart svar på problemstillingen.

Da er det slutt for Gulating Ølutsalg i Tromsø. Butikken har eksistert siden 2016 og har de siste årene holdt til på kjøpesenteret Pyramiden i Tromsdalen.

Er vel ikke mange Gulating igjen nå?