The Bruery vs Bruery Terreux

https://www.ratebeer.com/beer/the-bruery-the-wanderer/144034/
Denne står som retired men folk rater fortsatt øl. Burde ikkje det blitt oppretta nytt øl under Bruery Terreux? Alle surøl under “The Bruery” er vel å rekne som retired? Såg ikkje vitsen i å poste dette på det geriatriske forumet i California… Inbreak er vel rette mannen til å fastslå fasit her :smiling_imp:

Jeg forstår ikke helt hva du vil frem til her… Finnes ølet fremdeles, men da som BT, er det det du mener?

Delte ei flaske på Mellombels på Bryne. Ølliste ligger ute på Untappd. The Wanderer er nå Bruery Terreux. The Bruery lager ikkje surøl lenger, det tar Bruery Terreux seg av, så vidt eg kan forstå.

Ok. Send inn en correction på det, så får nok CA-admins snart ordnet det.

Done :+1:

Det er også mulig å legge inn en kommentar på linken under, og det blir etterhvert tatt tak i
https://community.ratebeer.com/t/fao-a-so-cal-admin

Såg den, men vurderte den som lite aktiv i forhold til her på berget! Sør-California? Kor mange bur det der? Eit par hundretusen? :joy::rofl::thinking:

Det er ikke så mange aktive ratere i sør california.
Har møtt noen over der, men ikke mange