What´s Brewing 2022

Nokon som tenker seg her? Eg er skeptisk, 500/600 kroner for å kome inn og få eit festivalglass. Så kjem 30 kroner pr bong i tillegg.

Som tidligere år ingen planer om å gå der.

Flåeri. Jeg har ingen planer om gå der til den prisen.

1 Like

NIX

Men fint at det legges inn tråder for div festivaler sånn at en kan møtes over et bitte lite glass

Ser heller frem til et bitte lite glass i Hålandsbakken de dagene enn å gå der.

1 Like

Som tidligere år absolutt planer om å gå der!