Hvordan legge til på places

Det har vel vært like mye problemer i sverige som alle andre steder med å legge til nye “places”
Husk å krysse av på geo override
Så er det no problems

geooverride