Poppels City Bryggeri

Er det et eget bryggeri?
Eller kun Poppels pub/bar?

”Ölet som serveras här är någonting du inte får tag på någon annan plats i Sverige. Detta är världens största ekfatsbaserade pilsnerbryggeri, med sju stycken 2000 liter stora ekfoeders. För vi brygger bara pilsner här. Efter bryggning pumpas ölet till träfaten, där de jäser och samtidigt får karaktär av eken. Därefter pumpas det vidare till serveringstankar, för att sedan hällas upp i våra fatkranar. Du får inte en färskare öl än så.”

1 Like

Varsågod. :slight_smile:

https://www.ratebeer.com/brewers/poppels-citybryggeri/51252/

1 Like

You know I am a pilsner fan now @Marko
Going there on Thursday