Stengetid Sverige

Ser ut til at Piraya i Strömstad legger ned

1 Like

Japp ser ut som det tyvärr.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=830677315729861&set=a.179881587476107

1 Like

Uddevalla bryggeri er vel også historie

1 Like

Uddevalla bryggeri är ute till försäljning i alla fall, så om ingen vill driva den vidare med samma namn så fnns den inte kvar.

1 Like