Flest ratinger fra land du aldri har besøkt?

Mer “kos med land-statistikk”: Nå så jeg på hvilke land jeg aldri har besøkt, og hvilke av dem jeg har flest ølratinger fra. Da leder Canada og New Zealand, begge med 51 ratinger. På tredjeplass kommer Japan med 42 ratinger. Alle disse tre landene har helt klart et potensiale for langt flere ratinger om man hadde hatt råd til å besøke hver av dem et par uker - men siden de ligger langt unna, flybillettene er dyre, og de ikke akkurat er lavkostland å feriere i (og jeg begynner å bli en gammel mann), så forblir det nok uaktuelt. Så man får nok fortsatt bare plukke med seg litt av det som dukker opp på det norske markedet (men jeg nekter å kjøper svindyre sake’r bare for å pushe antallet japanske ratinger!). Newzealandsk “pastry stout”-kliss og tvilsomme surøl med alskens sære tilsetninger kommer jeg nok heller ikke til å løpe ned dørene på polet for å kjøpe.

En del bereiste ølglade nordmenn her, utvilsomt - så hva er DITT ølland som du IKKE har besøkt, men har en del ratinger fra?

Og et naturlig oppfølgingssspørsmål blir da: Hvilke land HAR du besøkt, men har FÆRREST ølratinger fra? Mine er Vatikanstaten med 0 (de hadde ikke noe eget øl da), og Andorra, Liechtenstein og Gibraltar med 1 rating hver (Andorra og Liechtenstein besøkte jeg lenge før min RB-tid, og Gibraltar har, så vidt vites, bare det ene “commisioned”-ølet, som rent faktisk er brygget på Isle of Man).

Mine 3 Ubesøkte land med mest ratinger er:
Scotland 182
Italy 75
New Zealand 38

Mine besøkte land med ferrest ratinger er: (ble mange med 3)
Singapore 3
Serbia 3 (old yugoslavia)
Senegal 3
Gambia 3
Benin 3
Benin og Senegal har jeg prøvd 50/60% av registrete øl
Gambia har jeg prøvd alle registrerte øl. (blir litt feil å liste det som ferrest fra da men dog).

1 Like

Ubesøkte:
England 563
United States 482
Netherlands 222

Besøkte med færrest ratinger:
Monaco 3
Montenegro 17
Romania 51

1 Like

Ubesøkte:
Italia - 342
Skottland - 333
Finland - 161
Tsjekkia - 154
Polen - 153

Besøkte med færrest ratinger:
Luxemburg - 9
Portugal - 16
Kina - 33
Hellas - 68
Canada - 173

1 Like

Ubesøkte
USA - 1974
Skottland - 365
Italia - 308
Finland - 167

Besøkte med færrest ratinger
Luxemburg - 8
Island - 35
Frankrike - 343

1 Like